Mijn Twitter     Mijn Facebook     Mijn Instagram     Mijn Pinterest     Mijn LinkedIn     Mijn LinkedIn
 • Home
 • Blog
 • 6 kenmerken van geschikte leesclubtitels

6 kenmerken van geschikte leesclubtitels

Welke boeken doen het goed in leesclubs? Waarom levert de ene titel een interessantere avond op dan de andere?
Kortom: wat kenmerkt een geschikte leesclubtitel? We zetten de belangrijkste kenmerken op een rijtje.

 1. Meerdere gespreksonderwerpen
  Een van de belangrijkste kenmerken van een goede leesclubtitel is dat het aanleiding geeft voor diverse gespreksonderwerpen. Een roman waarin verschillende (maatschappelijke) kwesties aan de orde komen, kan bijvoorbeeld een goede keuze zijn. Of een boek waarin iets bijzonders aan de hand is met het perspectief, de structuur, de tijd of de ruimte.

 2. Controversie
  Naast een diversiteit aan gespreksonderwerpen, moet er vooral ook van mening verschild kunnen worden over een of meerdere aspecten in de roman. Je kunt je voorstellen dat een verhaal over de gruwelijke daden van terroristen dat alleen vanuit het perspectief van slachtoffers is geschreven, misschien maar weinig discussie oplevert, omdat iedereen het eens zal zijn over de gruwelijkheid van wat er beschreven wordt. Een inkijkje in de psychologische worsteling van een dader kan interessanter zijn en al voor meer meningsverschillen zorgen en dus voor een levendigere avond. Ook over een boek dat ruimte laat voor meerdere interpretaties (bijvoorbeeld over het gedrag van de personages) kunnen de meningen uitgewisseld worden.

 3. Gelaagdheid
  Een leesclubbijeenkomst is meestal bevredigend als je samen het boek als een ui kunt afpellen om zo tot de kern van het verhaal te komen. Daarvoor is een gelaagde roman vereist, want dan valt er lekker wat te pellen. Eendimensionale verhalen waar je na lezing niet veel aan kunt ontleden, zijn dan ook meestal niet de meest interessante leesclubtitels.

 4. Intertekstualiteit
  Ook altijd leuk, zeker voor de wat meer belezen leesclubs, is het om samen de verwijzingen in een roman naar andere boeken, kunst, film of cultuuruitingen bloot te leggen en in verband te brengen met de thematiek. Zulke verwijzingen naar ander (literair) werk heet intertekstualiteit en juist een leesclub leent zich erg goed voor het ontdekken daarvan, omdat alle deelnemers samen meer gelezen, gehoord en gezien hebben dan een lezer in z’n eentje.

 5. Goed uitgewerkte thematiek
  In mijn ervaring wordt een leesclubavond zonder uitzondering boeiend als je samen kunt uitpuzzelen welke motieven en symbolen in een roman het centrale thema versterken en op welke manieren (bijvoorbeeld door het gebruik van de ruimte) de thematiek nog verder ondersteund wordt. Als alle puzzelstukjes op z’n plaats vallen, wordt als het goed is duidelijk hoe de auteur zijn thema op meerdere niveaus heeft uitgewerkt en levert dit een plaatje op van een knap geweven web. Dit vraagt om een thematiek die op meerdere niveaus knap is uitgewerkt.

 6. Quotability
  Als een te bespreken boek mooi geschreven is, leent het zich bij uitstek om citaten uit te wisselen. De avond kan bijvoorbeeld beginnen of eindigen met een rondje van ieders favoriete zin(nen) uit de roman.
„Wij hebben een voorkeur voor boeken die een licht werpen op andere culturen. De vergelijking met onze eigen cultuur levert altijd veel gespreksstof op.“
Leesclub ‘Puntkomma’
Buiten deze 6 kenmerken zijn er natuurlijk nog meer eigenschappen te bedenken die voor leesclubs werken. En voor elk kenmerk geldt dat het voor de ene leeskring beter werkt dan voor de andere. Leesclubs kunnen bijvoorbeeld sommige boeken die aan het vierde of vijfde kenmerk voldoen, te moeilijk vinden. Andere leesclubs geven misschien de voorkeur aan een bepaald genre waarbij de (literaire) gelaagdheid niet zo’n belangrijke rol speelt. Het gekozen boek hoeft dan ook zeker niet te voldoen aan alle genoemde kenmerken, zolang er maar genoeg gespreksstof is om een bijeenkomst mee te vullen. Want niets is zo vervelend als na een half uurtje al uitgepraat te zijn over het boek. Toch?

Jacandra

Jacandra is eigenaar van BoekBeeldTekst. Zij is uitgever en hoofdredacteur van Boekentaal Mondiaal en Moving Movies. Twitter | Facebook | LinkedIn