Mijn Twitter     Mijn Facebook     Mijn Instagram     Mijn Pinterest     Mijn LinkedIn     Mijn LinkedIn

“Mijn missie? Van Nederland een echt leesclubland maken!”

Lezers en deelnemers aan leesclubs zijn mijn helden. Ik geloof namelijk dat mensen elkaar beter zouden begrijpen en elkaar minder snel zouden veroordelen als meer mensen lezen en hun ervaringen daarover met elkaar delen. Kortom, ik geloof dat de wereld beter af zou zijn met meer lezers en leeskringen.
Ok, toegegeven: het is nogal een statement, maar het is wel een van mijn grootste drijfveren om al ruim twintig jaar materiaal voor leesclubs te ontwikkelen. Later is daar materiaal voor filmgroepen bij gekomen.

Al van jongs af aan heb ik intuïtief gevoeld wat inmiddels ook uit onderzoek gebleken is: lezen vermindert stress, verhoogt je concentratievermogen en heeft een voordelig effect op je gemoedstoestand. Maar bovenal maakt lezen mensen toleranter en minder oordelend naar elkaar. Door je in te leven in personages die anders zijn dan jezelf, krijg je meer respect voor anderen. Wanneer je bovendien ook nog eens met medelezers over je leeservaring gaat praten, worden al deze gunstige effecten van lezen nog eens versterkt.
Immers, door mijn lees- of kijkervaring met anderen te delen, word ik niet alleen deelgenoot van de wereld van de personages, maar ook deelgenoot van de wereld van mijn medelezers die het al dan niet met mij eens kunnen zijn. Zo snijdt het mes aan twee kanten.

Daarom zijn lezers en leeskringen al heel lang mijn helden. In ieder geval al vanaf het moment dat ik tijdens een stage van mijn studie literatuurwetenschap in de negentiger jaren, samen met een medestudente, materiaal ontwikkeld heb voor interculturele leesgroepen. Destijds een spraakmakend project van de Christelijke Plattelands Vrouwenbond (CPB) dat zelfs de nationale pers haalde.
Vervolgens ben ik nooit meer van leesclubs los gekomen.

Ik zie het dan ook als mijn missie om van Nederland een echt leesclubland te maken. Daarbij stel ik me zelf regelmatig de vraag: hoe kan ik leesclubs (en filmkringen) ondersteunen en het hen gemakkelijker maken?
Een van de uitdagingen van een leeskring, zo heb ik zelf vaak ervaren, is het beantwoorden van de vraag: ‘Wat gaan we lezen en hoe bepalen we dat?’ Je kunt er als leesclub natuurlijk voor kiezen om om op democratische manier tot een boekenkeuze te komen. Maar één van de dingen die veel lezers nu juist zo leuk vinden aan een leesclub is dat ze boeken lezen die ze anders nooit gelezen zouden hebben. Je kunt er ook voor kiezen om de keuze over te laten aan één persoon of om per keer iemand anders te laten kiezen. Het nadeel daarvan is dat je de kans loopt dat de boekenkeuzen ietwat eenzijdig of commercieel worden.

Mijn diepgaande kennis op het gebied van literatuur, samen met mijn lange ervaring in het ontwikkelen van leesclubmateriaal (onder andere voor de honderden leeskringen van Passage, christelijk-maatschappelijke vrouwenbeweging) stellen mij in staat tot een selectie van boeken te komen die tot op zekere hoogte objectief is en maximaal geschikt voor leesclubs.
Daarbij komt, dat ik die selectie niet alleen maak. Samen met een redactie die bestaat uit lezers die zelf lid zijn van een leesclub, kiezen we boeken aan de hand van een lijst met criteria, dus niet omdat het commercieel interessant is of omdat een uitgever ons vraagt bepaalde boeken te lezen. Alleen als iedereen het erover eens is dat een boek geschikt is voor een leesclub, komt het in aanmerking voor een analyse.
De analyses zijn zo opgebouwd dat leesclubs niet afhankelijk hoeven te zijn van een externe voorzitter of begeleider om met een boek aan de slag te kunnen. Het materiaal biedt voldoende informatie om op een gedegen manier een boek te bespreken. Als het moet, kan ieder lid van de leesclub aan de hand van het materiaal een bijeenkomst leiden.
Op deze manier hoop ik het leesclubs gemakkelijker te maken en er aan bij te dragen dat er in Nederland steeds meer leesclubs zullen ontstaan.

Tot slot: ik voel me een bevoorrecht mens dat ik van mijn passie mijn werk heb kunnen maken. Want dat literatuur een passie is die als een rode draad door mijn leven loopt is wel duidelijk. Als kind van een jaar of tien was ik al regelmatig in de bibliotheek te vinden bij de boeken voor volwassenen. Toen ik als leerling op het VWO mijn eerste boekanalyse schreef, ging er een wereld voor me open. Door een duik te nemen in de diepere lagen van een literair werk en aan de hand van plots, personages en motieven even stil te staan bij mijn eigen leven en tegelijkertijd bij het leven van anderen, ervoer ik een rust die zich maar met weinig laat vergelijken. Iets in mij wist vanaf dat moment dat ik hier mijn werk van wilde maken.
Tijdens mijn studie literatuurwetenschap hield een docent mij voor: “De kans dat je literatuurwetenschapper wordt aan de universiteit is niet erg groot, want er zijn veel meer studenten dan banen. Je zult dus je eigen werk moeten gaan creëren.”
En dus begon ik literaire analyses te schrijven en literatuurcursussen te geven. Dat heeft er uiteindelijk toe geleid dat ik als projectleider cultuur jarenlang materiaal voor leesclubs, filmgroepen en kunstkringen heb mogen ontwikkelen. Sinds 2016 ben ik mijn eigen (literair) bureau begonnen.
Het maken van analyses geeft me nog steeds net zoveeL rust als toen ik het als VWO-leerlinge voor het eerst deed. Een gevoel dat ik iedereen gun.

Valt er nog meer over mij te zeggen?
Ik fotografeer graag en goed.
Ik hou van op of bij het water zijn.
Ik reis graag, alleen of samen met mijn partner.
En oh ja, ik ben een introvert, maar, zoals je wellicht gemerkt hebt, gevraagd naar mijn mening, met name als het over boeken, films en leesclubs gaat, heb ik er geen moeite mee om recht vanuit mijn hart te spreken.